Libros a Descargar Gratis

Descargar libros gratis en español completos en formato PDF y EPUB

Busca tu Libro:

Número total de libros encontrados: 40 para tu búsqueda. Disfruta de tu lectura!!!
Sin imagen

Lú́ltim dels valencians

Autor: Guillermo Colomer ,

Número de Páginas: 523
El deler per les paraules

El deler per les paraules

Autor: Emili Casanova Herrero ,

Número de Páginas: 322

Este volumen reúne importantes contribuciones críticas de especialistas que analizan, contextualizadas, las aportaciones más significativas de Germà Colón, maestro de la filología valenciana, a la filología románica. Se puede apreciar y comprender la inmensa tarea del ilustre filólogo en varios campos, la importancia de sus estudios en la etimología catalana y castellana, su faceta como romanista y como editor de textos, su trabajo como lexicógrafo en las dos lenguas, sus conocimientos dialectológicos, la colaboración con el mundo cultural valenciano, el estudio del léxico francés e italiano, las aportaciones a los diccionarios hispánicos y en concreto al de Nebrija, su aportación al conocimiento del español y la metodología investigadora que sigue. Es el primer libro que, en conjunto, nos acerca a su obra, y la sitúa dentro de la evolución de la filología románica e hispánica

Beneficència i sanitat en els municipis valencians

Beneficència i sanitat en els municipis valencians

Autor: Àngel Beneito Lloris , Joan Lloret Pastor ,

Número de Páginas: 332
Salut i malaltia en els municipis valencians

Salut i malaltia en els municipis valencians

Autor: J. L. Barona ,

Número de Páginas: 276
Aproximació a l’Escola Valenciana de Geografia

Aproximació a l’Escola Valenciana de Geografia

Autor: Enric Ramiro Roca ,

Número de Páginas: 260

Des de Cavanilles, els estudis geogràfics han tingut una llarga tradició al País Valencià, si bé l’Escola Valenciana de Geografia té el seu punt de partida en el mestratge d’Antonio López Gómez. Amb ell, i amb els qui van prendre el seu testimoni, la Universitat de València va esdevenir un centre docent i de recerca que ha donat lloc a una veritable escola de geografia.

Narracions valencianes

Narracions valencianes

Autor: Vicente Blasco Ibáñez ,

Número de Páginas: 100
De lexicografia

De lexicografia

Autor: Paz Battaner , Janet Ann DeCesaris ,

Número de Páginas: 814

Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA).\nUniversitat Pompeu Fabra.\nSèrie Activitats, 15.\nLa lexicografia exigeix rigor, amplitud, complexitat i laboriositat. L'interès actual és tenir diccionaris variats i idonis des de perspectives diverses i per a tot tipus d'usuaris variats. El I Symposium Internacional de Lexicografia va convidar a considerar l'activitat lexicogràfica des d'un horitzó obert, que enllaci, uneixi i travi les nostres llengües amb unes altres i els productes de les quals representin realment una ajuda, ja que el gènere comú o descriptor de tot tipus de diccionari és el terme instrument; de precisió, si pot ser.\n

Bibliografia de geografia física del País Valencià 1950-1996

Bibliografia de geografia física del País Valencià 1950-1996

Autor: J. M. Montesinos Castell , Carles Sanchis Ibor , Carme Pastor Gradoli ,

Número de Páginas: 200
1898, entre la crisi d'identitat i la modernització

1898, entre la crisi d'identitat i la modernització

Número de Páginas: 997
Adéu, RTVV

Adéu, RTVV

Autor: Vicent Climent Ferrando (1959-) , Borja Flors García ,

Número de Páginas: 272

En una època en què eliminar serveis públics es presenta com la solució a tots els problemes econòmics, el desmantellament de RTVV s?ha convertit en un símbol. «Adéu, RTVV» desvetlla, pas a pas, l?estratègia per saquejar la radiotelevisió pública valenciana. Un recull d?articles apassionats i compromesos, escrits mentre es dissenyava i executava el major ERO de la història del País Valencià, que planteja moltes preguntes i ofereix algunes respostes. Potser la més important és que, per eixir de l?actual desfeta, necessitem més Democràcia. Col·laboracions de Julià Àlvaro Prat, Pere Miquel Campos, Esperança Camps Barber, Andreu Carpena, Vicent Climent, Ricardo Cobo del Prado Reverte, Mariola Cubells, Teresa Díez, Joan Durà, Adelaida Ferre, Borja Flors, Amàlia Garrigós, Antoni Gómez, Fani Grande, José Huedo, Paco López Barrio, Xelo Mir, Rubèn Penyalba, Josep Rodríguez, Rosa Solbes, Júlia Sorní Moreno i Manel Villar Porta.

Discurso y sociedad

Discurso y sociedad

Autor: José Luis Blas Arroyo ,

Número de Páginas: 829

The fundamental objective of this book is to devote an autonomous space to the reciprocal influence between two realities we live with on a day-to-day basis: language, or the languages through which we communicate, and the society surrounding us. It includes papers presented at the 2nd Conference on Language and Society, organised by the Universitat Jaume I.

País Valencià geografia i història

País Valencià geografia i història

Autor: Ricard Pérez Casado ,

Número de Páginas: 238
Inscripcions romanes del País Valencià, II

Inscripcions romanes del País Valencià, II

Autor: Josep Corell ,

Número de Páginas: 316

Josep Corell, professor durant molts anys de Filologia Clàssica de la Universitat de València, va tenir un bell somni: reunir tot el corpus conegut d’inscripcions romanes al País Valencià. Una tasca ingent i una obra excepcional a la qual ha dedicat gran part de la seua vida. En Fonts Històriques Valencianes apareix ara el segon volum, elaborat amb la col•laboració de Xavier Gómez Font, i dedicat d’una banda a l’Alt Palància, Edeba, Lesera i els seus territoris, i d’altra, als mil•liaris del País Valencià. En total, un centenar d’inscripcions que apareixen ací degudament inventariades i descrites, amb la referència de la seua història des de la primera notícia sobre la seua troballa fins l’actualitat. Cada inscripció apareix fotografiada o dibuixada, datada i acompanyada de la transcripció i la corresponent traducció, així com d’un extens aparat crític que inclou també la bibliografia i els comentaris (epigràfics, onomàstics, lingüístics i històrics) que han generat. A poc a poc, el bell somni del professor Corell es fa realitat i no tardarem molt a disposar de la publicació de tot el corpus d’inscripcions romanes en terres valencianes.

De Lexicografia

De Lexicografia

Autor: Paz Battaner Arias , Janet DeCesaris Ward ,

Número de Páginas: 816

La lexicografia exigeix rigor, amplitud, complexitat i laboriositat. L'interès actual és tenir diccionaris variats i idonis des de perspectives diverses i per a tot tipus d'usuaris variats. El I Symposium Internacional de Lexicografia va convidar a considerar l'activitat lexicogràfica des d'un horitzó obert, que enllaci, uneixi i travi les nostres llengües amb unes altres i els productes de les quals representin realment una ajuda, ja que el gènere comú o descriptor de tot tipus de diccionari és el terme instrument; de precisió, si pot ser.\n

Joan B. Pastor Aicart

Joan B. Pastor Aicart

Autor: Josep Martínez Sanchis ,

Número de Páginas: 312

Joan B. Pastor Aicart (Beneixama, 1849-1917) va ser metge rural i un escriptor molt prolífic, tant en castellà com en valencià. Si bé ha estat conegut com a poeta, la seua obra abraça tot tipus de gèneres literaris: assaig, teatre, articles de premsa, crítica literària, narrativa curta, etc. Fins ara, la seua figura ha passat desapercebuda dins del moviment de la Renaixença valenciana, tot i ser l'autor més premiat al llarg dels territoris de parla catalana durant aquells anys de renaixement lingüístic. El caràcter conservador i religiós d'una bona part de la seua obra i el seu tarannà social discret, que el va fer viure lluny de la capital i sempre més atent al treball que no a l'aparició en els cenacles literaris de l'època, han mantingut probablement oculta la importància dels seus escrits. Aquest llibre, que intenta ser una reconstrucció de la seua biografia intel·lectual, presenta també una breu selecció dels seus textos més rellevants.

La terminología en el siglo XXI

La terminología en el siglo XXI

Autor: Simposio Iberoamericano de Terminología ((9th :) , Maria Teresa Cabré ,

Número de Páginas: 855

La IX edición del Simposio Iberoamericano de Terminología, que se celebró en la sede del Institut d’Estudis Catalans los días 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2004, se acogió a las iniciativas del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, primera edición de un nuevo acontecimiento internacional que se proponía –y se sigue proponiendo en su continuación– promover el diálogo entre las diferentes culturas del mundo para articular una cultura de la paz, respetuosa con la diversidad y funcionalmente sostenible, que fuera capaz de impulsar un proceso de globalización basado en criterios éticos, igualitarios y solidarios compartidos. Los principios del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los principios programáticos de las Naciones Unidas, asumen el compromiso de fomentar los valores democráticos, la defensa de las libertades y derechos individuales, el respeto por la diversidad étnica, cultural, lingüística y religiosa, el impulso del diálogo y la creatividad, el respeto por la biodiversidad, el fomento de la responsabilidad social mediante el diálogo y la promoción del desarrollo...

Discursos, articles, pròlechs

Discursos, articles, pròlechs

Autor: Jacinto Verdaguer ,

Número de Páginas: 248
Mediterrània migrant

Mediterrània migrant

Autor: Andrés Piqueras Infante ,

Número de Páginas: 252

Intentar comprendre les infinites arestes d'un fenomen social en contínua mutació com és el migratori, exclusivament a través de la seua quantificació és, com a mínim, un error. Aquest llibre presenta referències numèriques però amb la finalitat de donar suport als arguments teòrics entorn d'una explicació integral a les migracions

Sesión pública inaugural celebrada el día 12 de enero de 1902

Sesión pública inaugural celebrada el día 12 de enero de 1902

Autor: Real Academia de Buenas Letras de Barcelona ,

Número de Páginas: 47
La cultura exiliada.

La cultura exiliada.

Autor: Lluís Meseguer i Pallarés ,

Número de Páginas: 590

Las biografías y las obras de la cultura exiliada de la Guerra española 1936-39, y el periodo histórico en que se produjeron, constituyen una cuestión científica, histórica y literaria a la vez. El libro tiene como autores unas decenas de personalidades, investigadores y especialistas relacionados con la cultura de la primera mitad del siglo XX. Los estudios proceden del Congreso Cultura i exili ((Universitat Jaume I / Fundación Max Aub, diciembre 2009), celebrado en el marco internacional de congresos Setenta años después, conmemorativos del exilio de la Guerra de Espanya y el franquismo.

Toulouse à la croisée des cultures

Toulouse à la croisée des cultures

Autor: Association internationale d'études occitanes. Congrès international ,

Número de Páginas: 789
El catalán

El catalán

Autor: Vicent de Melchor , Albert Branchadell ,

Número de Páginas: 251
Primer Congreso de Historia del Pais Valenciano, celebrado en Valencia del 14 al 18 de abril de 1971

Primer Congreso de Historia del Pais Valenciano, celebrado en Valencia del 14 al 18 de abril de 1971

Viajes y viajeros, entre ficción y realidad

Viajes y viajeros, entre ficción y realidad

Autor: Íngrid García-Wistäd ,

Número de Páginas: 272

El viatge és un espai emblemàtic de trobada, diàleg i obertura d'horitzons. Els viatgers de parla alemanya a Espanya (i, en menor mesura, de parla espanyola a Alemanya) van contribuir a un procés gradual de coneixement i d'acostament de dues cultures. Es tracta de la trobada entre el nord i el sud, un sud que no és el sòl clàssic que va entusiasmar Goethe, sinó un espai encara per descobrir que es va anar revelant a poc a poc, des de l'edat mitjana tardana fins al segle XX. El volum ens embarca en un viatge literari, híbrid entre ficció i realitat, un recorregut amb variades i interessants parades que evoquen mentalitats, llocs, mirades, percepcions, en definitiva, a través dels textos preparats per un nodrit grup d'investigadors del Grup Oswald (Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Universitat de València).

La renovació pedagògica al País Valencià

La renovació pedagògica al País Valencià

Autor: Alejandro Mayordomo Pérez , M. del Carmen Agulló Díaz ,

Número de Páginas: 440
Jornades sobre el Cisma d'Occident a Catalunya, les Illes i el País Valencià

Jornades sobre el Cisma d'Occident a Catalunya, les Illes i el País Valencià

Autor: Institut d'Estudis Catalans ,

Número de Páginas: 640
El pro i el contra del Borja

El pro i el contra del Borja

Autor: Enric Moreu Rey ,

Número de Páginas: 118
Fondo de teatro castellano

Fondo de teatro castellano

Autor: Francisco Reus Boyd-Swan ,

Número de Páginas: 285
La gènesi de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV)

La gènesi de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV)

Número de Páginas: 302
Vinyes i vins

Vinyes i vins

Número de Páginas: 920

Ponencias que se presentaron al Congreso y que se centran en la historia, elaboración y comercialización de vinos catalanes y mallorquines.

Estudios sobre nacionalismo y nación en la España contemporánea

Estudios sobre nacionalismo y nación en la España contemporánea

Autor: Ismael Saz , Ferran Archilés Cardona (ed.) ,

Número de Páginas: 332

Los estudios dedicados al análisis del nacionalismo y la nación en la España contemporánea, y especialmente a partir de inicios de la década de los noventa, se caracterizan por la paradoja de una aparente abundancia, mientras que aspectos decisivos siguen sin ser explorados. La importancia que en la esfera pública española han cobrado los debates identitarios no puede ocultar, sin embargo, los vacíos historiográficos que siguen afectando a nuestro conocimiento. El presente volumen aporta nueve estudios que abarcan desde principios del siglo XIX hasta nuestros días, y giran, desde una perspectiva renovadora, en torno a tres ejes temáticos: las culturas políticas y los discursos nacionalistas, los imaginarios nacionales en literatura, cine y televisión, y los debates historiográficos.

Últimos Libros buscados