Libros a Descargar Gratis

Descargar libros gratis en español completos en formato PDF y EPUB

Busca tu Libro:

Número total de libros encontrados: 40 para tu búsqueda. Disfruta de tu lectura!!!
Research and Technology in Graphic Engineering and Design at the UPC

Research and Technology in Graphic Engineering and Design at the UPC

Autor: Jose Luis Lapaz Castillo , Oscar Farrerons Vidal , Noelia Olmedo Torre

Número de Páginas: 254

El Departament d‘Enginyeria Gràfica i de Disseny (DEGD) de la Universitat Politècnica de Catalunya viu en els darrers anys canvis continuats i accelerats de la seva docència i recerca. El DEGD ha prosseguit en la millora continua de les tècniques d’aprenentatge en els estudis de Grau, Màster i Doctorat, aproximant-se a l’excel·lència, adaptant-se a les necessitats cada cop més variades de recerca que la societat demana a les institucions d’ensenyament superior. Estem en un temps de canvis de paradigmes, en gran part pel canvi global que està afectant a la Terra, i no ens podem quedar de braços plegats ni com a societat ni com a departament, És per això que gran part de la recerca que es porta a terme darrerament té a veure amb la millora de la sostenibilitat, investigant nous materials, processos industrials, tecnologies i mecanismes de reaprofitament i reciclatge, com podreu llegir en els capítols del present llibre. L’Enginyeria Gràfica i el Disseny es troba en les metodologies de disseny d’una moto de competició, en la recerca del potencial de la cel·lulosa com a material sostenible, en l’aprenentatge de corbes equidistants i la resolució de...

Capacitat de càrrega i gestió adaptativa per a la preservació dels ecosistemes marins i costaners

Capacitat de càrrega i gestió adaptativa per a la preservació dels ecosistemes marins i costaners

Investigadors i tècnics especialitzats presenten els conceptes de capacitat de càrrega de l’ecosistema, enfocament ecosistèmic, gestió adaptativa, cogovernança, i defineixen les directrius per a una protecció harmonitzada i efectiva, i uns usos sostenibles dels ecosistemes marins costaners. La Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà promou que en el seu entorn marítim i costaner de ric patrimoni natural, sòcio-econòmicament molt dinàmic, i també molt sensible a causa del canvi climàtic, s’apliquin estratègies de gestió adaptativa, consensuades per tots els agents implicats, tot ajustant les activitats i les pressions sobre els ecosistemes amb la finalitat de preservar el bon estat ecològic dels hàbitats i les espècies.

L ́esforç

L ́esforç

Autor: Francesc Torralba

Número de Páginas: 128

Hem de reconèixer, d’entrada, que l’esforç no sedueix. Tendim a evitar-lo si podem aconseguir els nostres objectius sense desgastar-nos. Però, l’esforç és necessari, continua sent imprescindible. Molts cops sol·licitem ajuda als altres abans de fer un esforç personal., i això ens fa depenents, immadurs i sense autonomia personal. L’esforç és sempre una tensió, un desgast, un treball físic o psíquic que esgota, però que deixa pòsit en l’ànima.

L'atac a la raó

L'atac a la raó

Autor: Al Gore

«Mai no ha estat tan important que encarem la realitat dels nostres reptes a llarg termini, des de la crisi del clima fins a la guerra de l'Iraq, passant per moltes altres qüestions. La raó és atacada per forces que fan servir tècniques sofisticades, com la propaganda, la psicologia i els medis de comunicació electrònics. Tot i que els reptes als quals ens enfrontem són grans, tinc més confiança que mai en el fet que la democràcia triomfarà i que estarem a l'alçada del desafiament. Espero que els que llegeixin aquest llibre decideixin formar part d'un nou moviment que ho faci possible.» Al Gore

Una mirada al Tercer Sector Social

Una mirada al Tercer Sector Social

Autor: Sonia Fuertes Ledesma , Joan Segarra i Ferran

Número de Páginas: 136

El libro que presentamos ofrece un panorama general acerca de lo que entendemos por tercer sector social a través de un recorrido por diferentes nociones de actualidad: la economía social, la colaboración publicosocial, la perspectiva de género en las organizaciones, la gobernanza y articulación del ámbito o el propio concepto de acción social y su necesario correlato en relación con la función de representación o la incidencia pública y política. El objetivo es ofrecer un conjunto de miradas que no se pretenden únicas y que no buscan sentar cátedra en torno a los diversos aspectos abordados, sino suscitar la curiosidad en el lector y posibilitar la reflexión. Es, por tanto, una invitación al diálogo.

Sin imagen

Formación online

Autor: Fernando Moreno , Raúl Santiago

Número de Páginas: 210

Esta guía está pensada, sobretodo, para el uso de profesores universitarios y responsables de formación que son usuarios de internet y que desean utilizar sus recursos para dar respuesta a las necesidades de formación.

Educar en red

Educar en red

Autor: Jose Ignacio Aguaded Gomez , Julio Cabero Almenara

Número de Páginas: 373

Discusses the Internet as a general communication system and as a specific educational tool that can be integrated within a curriculum. This guide also includes activities to use in the classroom.

Pre-suasión

Pre-suasión

Autor: Robert Cialdini

Número de Páginas: 496

Un método revolucionario para influir y persuadir. La persuasión es una habilidad imprescindible en cualquier actividad profesional a todos los niveles en organizaciones y empresas. Pero, ¿cuáles son las mejores técnicas de persuasión?, ¿qué elementos de la comunicación permiten conquistar al público?, ¿cuáles son los momentos fundamentales en una argumentación? y ¿qué diferencia a un comunicador eficaz de un auténtico persuasor? Con el rigor científico y la capacidad de divulgación que le caracterizan, Robert Cialdini explica en este libro cómo capitalizar el tiempo previo a la transmisión de un mensaje importante. Ese instante puede hacer que el público se muestre más receptivo y, de este modo, la persuasión óptima solo se obtiene con una óptima «pre-suasión». Para persuadir, lo único que necesita el comunicador es redirigir la atención del público antes de una acción relevante para que este le diga «¡Sí!». Con solidez científica, Cialdini muestra cómo escoger no solo lo que vamos a decir, sino cuándo lo vamos a hacer y cómo atraer esa atención de una forma ética. Con Pre-suasión los lectores aprenderán a aprovechar el momento oportuno ...

Querido público. El espectador ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans

Querido público. El espectador ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans

Número de Páginas: 290

El libro recoge los ensayos de 15 especialistas, desde el neurocientífico hasta el antropólogo, que toman el terreno de las artes como campo de análisis para definir las características del espectador inmerso en la propia obra.

La comprensió, millora i transformació de la pràctica educativa / La comprensión, mejora y transformación de la práctica educativa / Understanding, improving and transforming educational practice. 10 anys de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona / 10 años del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Girona / Celebrating 10 years of the Institute of Educational Research at the University of Girona

La comprensió, millora i transformació de la pràctica educativa / La comprensión, mejora y transformación de la práctica educativa / Understanding, improving and transforming educational practice. 10 anys de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona / 10 años del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Girona / Celebrating 10 years of the Institute of Educational Research at the University of Girona

Autor: Moisès Esteban Guitart , Institut de Recerca Educativa

Descripción / Resumen (Catalán): Els veritables i rellevants projectes sempre es recolzen sobre esforços col·lectius i les institucions, en general, o les institucions de recerca, en particular, en són un clar exponent i un bon exemple. No és possible reduir-les en un sol nom, una sola persona, una sola actuació. Aquest, crec, és el principal objectiu del llibre, a saber: fer visible la riquesa de veus i grups de recerca que, aplegats i en el marc de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona, porten deu anys sumant esforços en la comprensió, millora i transformació de la pràctica educativa. Descripción / Resumen (Español / Castellano): Los verdaderos y relevantes proyectos siempre se apoyan sobre esfuerzos colectivos y las instituciones, en general, o las instituciones de investigación, en particular, son un claro exponente y un buen ejemplo de ello. No es posible reducirlas en un solo nombre, una sola persona, una sola actuación. Este, creo, es el principal objetivo del libro, a saber: hacer visible la riqueza de voces y grupos de investigación que, reunidos y en el marco del Institut de Recerca Educativa de la Universidad de Girona, llevan...

Educación para el desarrollo sostenible

Educación para el desarrollo sostenible

Autor: Attila Varga , Soren Breiting , Michela Mayer , Finn Morgersen

Número de Páginas: 211

Una sacudida saludable al concepto de educación ambiental y una herramienta indispensable para los centros educativos que quieren orientar su acción hacia el desarrollo sostenible. Incluye las prácticas de las escuelas de 13 países y criterios de calidad.

Humanidades digitales y pedagogías culturales

Humanidades digitales y pedagogías culturales

Autor: Ricard Huerta , Amparo Alonso Sanz

Número de Páginas: 178

Este libro recoge una serie de reflexiones y análisis sobre los retos y oportunidades que nos ofrecen las pedagogías culturales y las humanidades digitales en la era actual. Cuando hablamos de pedagogía cultural nos referimos al estudio de la dimensión educativa de la cultura para el desarrollo personal y social. Esta concepción se ha visto impulsada y a su vez transformada por lo digital, lo que hace replantearnos sus perspectivas. Desde las humanidades digitales, agrupamos disciplinas vinculadas a las dinámicas culturales y sociales en red para invitar a reflexionar sobre el modo en que nuestras comunidades se ven afectadas.

Arte e identidad en Internet

Arte e identidad en Internet

Autor: Gemma San Cornelio Esquerdo

Número de Páginas: 104

La identidad en Internet es un tema que interesa tanto a investigadores y artistas como a empresas y administraciones. En este libro, por un lado, nos interrogamos sobre las teorías que han dominado la concepción de la identidad en Internet, y por otro, exploraremos las prácticas relacionadas con la representación de la identidad, interesándonos especialmente en proyectos de creación artística en Internet.

Come on!

Come on!

Autor: Ernst Ulrich von Weizsäcker , Anders Wijkman

Número de Páginas: 392

Las tendencias globales actuales no son sostenibles. Así lo ha venido advirtiendo durante largo tiempo el Club de Roma, uno de los laboratorios de ideas más respetados y vibrantes del mundo. Cuando se publicó, hace casi cincuenta años, Los límites del crecimiento, su llamada de atención sobre la falsa convicción de que la economía puede crecer de manera infinita a costa del planeta causó conmoción y, aún hoy, sus conclusiones siguen siendo válidas. Sin embargo, gran parte de las medidas políticas que la gente está dispuesta a asumir tienden a empeorar las cosas. Parece, pues, que nos hallamos ante una crisis filosófica, una crisis de la que depende el futuro de nuestro hogar común. Partiendo de un gran trabajo de análisis, este libro aborda la necesidad de una "nueva Ilustración". Una Ilustración que no sólo se base en la doctrina, sino que aborde un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, así como entre los mercados y el Estado, y el corto y el largo plazo. Para hacerlo, tenemos que dejar de trabajar en "silos" y favorecer un enfoque más sistemático, lo cual nos exigirá repensar cómo organizamos la ciencia y la educación. Pero debemos actuar...

Imatge i comunicació a Cuba

Imatge i comunicació a Cuba

Autor: Lluís Costa i Fernàndez

Número de Páginas: 196

El present llibre recull l'aportació científica i la reflexió compartida per diversos investigadors cubans, espanyols i catalans, que analitzen una àmplia mostra del conjunt comunicatiu cubà: el disseny gràfic, el disseny industrial, el cartellisme, les tanques publicitàries, el cinema i la docència.\nDes del punt de vista de la comunicació, la Cuba de les darreres cinc dècades ofereix un model absolutament condicionat a la lògica del règim comunista i de les seves vicissituds. Els anuncis publicitaris a Cuba són substituïts per una altra mena de reclam: els missatges polítics socials i culturals que la Revolució Cubana estén per tota l'illa. Aquesta estratègia comunicativa disposa d'uns referents històrics molt clars a la Unió Soviètica, però també, per exemple, en els cartells de la Guerra Civil espanyola. Les tanques que poblen el paisatge cubà poden servir, així mateix, i des del camp de la recerca històrica, per interpretar l'evolució política del país. Proclames, consignes i dissenys constitueixen la més pura i genuïna gràfica revolucionària.\nUn altre llenguatge comunicatiu molt característic a la Cuba revolucionària és el cinema , el...

Sin imagen

La investigación total

Autor: Hugo Cerda Gutiérrez

Número de Páginas: 107
TRIZ, la metodología más moderna para inventar o innovar tecnológicamente de manera sistemática

TRIZ, la metodología más moderna para inventar o innovar tecnológicamente de manera sistemática

Autor: Margarito Coronado Maldonado , Enrique Rico Arzate

Número de Páginas: 170
El mar es tu espejo

El mar es tu espejo

Autor: Catalina Gayà

Número de Páginas: 164

En 2009, la periodista Catalina Gayà Morlà conoció a Faisal, un marinero paquistaní que llevaba más de un año viviendo a bordo de un carguero abandonado en el puerto de Barcelona. A raíz de aquel encuentro, Catalina emprendió un viaje para contar la existencia desesperada de aquellas tripulaciones que, en plena crisis, fueron abandonadas por sus empresas en los puertos, sin recursos para volver a sus países ni para alimentarse. En los puertos de Barcelona, Estambul, Ceuta, Gibraltar, Civitavecchia y Suez, la periodista convivió con estos hombres derrotados, cuya vida fue devastada por el capitalismo más salvaje, y visitó sus barcos, siempre impregnados con la herrumbrosa pátina del abandono. Catalina ha escogido un verso de Baudelaire para nombrar su viaje al abismo: "El mar es tu espejo". El testimonio conmovedor que nos abre los ojos sobre une situación poco conocida SOBRE LA AUTORA Desde hace más de veintiún años, cuando empezó a trabajar como periodista, a Catalina Gayà Morlà no hay quien la separe de su mochila y de su libreta. En casi cada viaje, alguien la ha parado para leerle la mano, las cartas, los caracoles, la baraja egipcia o el café. Y, más...

Participación y calidad democrática

Participación y calidad democrática

Autor: Marc Parés

Número de Páginas: 471

En estos últimos años las experiencias de participación ciudadana se han ido multiplicando en todo el mundo, siendo muchos los gobiernos, sobretodo locales, que en algún momento han optado por aplicar nuevas formas de hacer política, buscando la implicación de la ciudadanía. No hay, sin embargo, textos sobre cómo se está haciendo esa participación ciudadana. O, en otras palabras, ¿cuál es realmente la calidad democrática de estas nuevas experiencias de democracia participativa? En esta obra diversos autores del Institut de Govern y Polítiques Públiques de la UAB, junto con algunos colaboradores de otras universidades, muestran distintos enfoques, metodologías y experiencias para evaluar la calidad democrática de las nuevas prácticas participativas impulsadas por la administración. Partiendo de los distintos debates teóricos y normativos alrededor de tres conceptos básicos (participación ciudadana, calidad democrática y evaluación) el libro ofrece criterios y metodologías para evaluar la calidad de la participación en los órganos estables de participación, en los procesos participativos y en la elaboración de las políticas públicas en general. En base ...

Empresas en la nube

Empresas en la nube

Autor: Jordi Torres Viñals

Número de Páginas: 122

Estamos ante una revolución tecnológica que podría ser la más profunda de la historia. Desde hace algunos años, Google es el paradigma de las empresas que están alojadas en lo que se llama el Cloud Computing o nube de internet, y Apple apuesta por él en sus nuevos productos y servicios. Jordi Torres nos cuenta de forma divulgativa en qué consiste la nube de internet y cómo afectará a las empresas, a la sociedad en general y a la sostenibilidad del planeta. El prólogo es de Joan Majó, ex Ministro de Industria.

Comunicación política digital en España

Comunicación política digital en España

Autor: Víctor Sampedro Blanco

Número de Páginas: 240

Entre 2004 y 2019, las movilizaciones digitales condicionaron las elecciones generales, minaron el bipartidismo y forzaron gobiernos de coalición inéditos. Desde el SMS «Pásalo» (2004) al 15M (2011), el tejido social lideró la tecnopolítica. El quincemayismo expresó un consenso masivo, transversal y contrahegemónico. Pero la comunicación política digital evolucionó en mercadotecnia electoral, bajo el control corporativo y estatal. Vox sustituyó a Podemos, rentabilizando el sistema mediático híbrido de televisión y plataformas-redes digitales. El corte de Internet, el 1-O en Cataluña, evidenció el control estatal de la Red. Y en paralelo, el periodismo digital ensayó protocolos y modelos que señalan los obstáculos y los retos de la comunicación política digital.

Escribir y leer con los niños, los adolescentes y los jóvenes

Escribir y leer con los niños, los adolescentes y los jóvenes

Autor: Juan Domingo Argüelles

Número de Páginas: 204

"Escribir y leer son cosas extraordinarias, estupendas y maravillosas, siempre y cuando los libros no se conviertan en meros sustitutivos de la inteligencia, la cultura y la ética, es decir, de la vida misma." El amor es imposible como deber. Así como nadie puede obligar a alguien a enamorarse de una persona determinada, nadie puede forzarnos a amar los libros. Un sentimiento así debe surgir de nuestro propio interés. A contracorriente del pragmatismo de las políticas culturales emprendidas por el Estado y de las inflexibles buenas intenciones de muchos promotores del libro y la lectura, Juan Domingo Argüelles nos ofrece en este antimanual un provocador conjunto de reflexiones y propuestas que buscan desmentir la mayoría de las ideas preconcebidas y los mitos que existen hoy en día en torno al fomento de la lectura y la expresión escrita, especialmente entre los adultos que, con sus apremios y exigencias, destruyen el goce de escribir y el placer de leer en las jóvenes generaciones.

Cultura y desarrollo

Cultura y desarrollo

Autor: Alfons Martinell

Número de Páginas: 323

La presente publicación aporta una reflexión sobre cultura y desarrollo de acuerdo con los Planes Directores (2005-2008 y 2009-2012) y la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española- Ofrece un panorama de la evolución de los planteamien

Entornos informales para educar en artes

Entornos informales para educar en artes

Autor: Ricard Huerta , Amparo Alonso-Sanz

Las diversas contribuciones que se reúnen en este libro hacen uso del malestar combativo para reflexionar y aportar ideas que mejoren los vínculos entre los museos, las aulas, los entornos patrimoniales, las ciudades y todos aquellos lugares en los que se pueden incorporar acciones educativas y artísticas. Se centran especialmente en los usuarios y la ciudadanía en tanto que son colectivos implicados en los retos educativos, artísticos, políticos y patrimoniales. Sus autores investigan para desarrollar nuevos espacios aptos para las artes y la educación. El uso de «entorno informal» se sugiere así para indagar más allá de los parámetros convencionales y de las rutinas curriculares. De esta manera se abordan cuestiones relevantes para mejorar y definir el concepto de entorno educativo en relación con los actuales para metros culturales y artísticos.

La educación del siglo XXI

La educación del siglo XXI

Autor: Josefa (coord.) Rodriguez Pulido , Antonio Samuel Almeida Aguiar , Victoria Aguiar Perera , Eva kñallinsky Ejdelman

Número de Páginas: 166
Dirección por misiones

Dirección por misiones

Autor: Carlos Rey Peña

Número de Páginas: 160

Crear una cultura que fomente el compromiso de las personas en un proyecto común es, sin duda, uno de los grandes retos de la dirección de empresas. En los últimos años, conseguir este sentido de misión compartido se está convirtiendo no ya en una simple una ventaja competitiva, sino en una condición necesaria para la supervivencia. Empresas de diversos tamaños y sectores son cada vez más conscientes de las limitaciones que comporta una organización de personas con bajo nivel de compromiso. Por ello, este libro propone cómo crear una cultura de alto compromiso, añadiendo valor al trabajo de los miembros de una empresa y estructurando sus esfuerzos de un modo cada vez más eficiente y motivador.

Sin imagen

Terapia Ocupacional comunitaria

Autor: Inmaculada Zango Martin

Número de Páginas: 268
De las TIC al DCC

De las TIC al DCC

Autor: Carlos Obando Arroyave

Número de Páginas: 288

Este estudio intenta entender y reconocer la enorme importancia que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC- en la sociedad actual, y examina las potencialidades que ellas pueden tener en el Desarrollo Cultural Comunitario de las localidades, sin perder la perspectiva de los contextos y entornos particulares que utilizando similares tecnologías alcanzan niveles de desarrollo social diferente. El inter s cient fico de este trabajo radica también en la perspectiva de mirar cómo las TIC pueden contribuir al desarrollo cultural de las localidades, sobre todo de aquellas que se encuentran en riesgo de ingresar en la llamada brecha digital. Revisa y analiza el impacto que las TIC están teniendo en los grupos y relaciones sociales y el valor que puede tener la conectividad comunitaria como mecanismo para reducir las exclusiones sociales y tecnológicas de nuestra sociedad. Finalmente, construye un modelo de apropiación a partir del trabajo de campo en una sala socio-medi tica del punto mnia ubicada en la Asociación para Jóvenes TEB, en Barcelona, España, que utiliza los ordenadores con fines y propósitos diversos, pero siempre desde la perspectiva...

Hay que cambiar el mundo

Hay que cambiar el mundo

Autor: Jean Ziegler

Número de Páginas: 256

Desde hace quince años, Jean Ziegler ha centrado todos sus esfuerzos en combatir por de los condenados de la tierra en el seno de las Naciones Unidas. En sus puestos como relator especial para el derecho a la alimentación y como vicepresidente del comité consultivo del Consejo para los Derechos Humanos, no ha dejado de luchar contra el hambre y la malnutrición, en favor de los derechos del hombre y de la paz. Combates muy duros, que han contado con algunos éxitos importantes, pero también con grandes decepciones. Tales son los momentos que relata en este libro, desde un profundo conocimiento del terreno, de las maniobras entre bastidores, de las funestas y nocivas acciones de los depredadores del capital financiero globalizado, preocupados ante todo de maximizar sus beneficios. Un implacable testimonio del sórdido juego de los poderosos de este mundo, con una pregunta crucial: ¿qué hay que hacer para que la utopía que concibieron Rossevelt y Churchill "una organización susceptible de regular los conflictos internacionales y de asegurar el mínimo vital a los pueblos del mundo" renazca del estado de parálisis en el que se encuentra?

Sin imagen

Antonio de Torres

Autor: José L. Romanillos Vega , Marian Harris Winspear

Número de Páginas: 373
Sin imagen

TRIZ

Autor: Congreso iberoamericano de innovacion tecnologica. Congrès

Número de Páginas: 356
Viajes Al Corazón: Ejercicios Y Meditaciones Para Entrar En El Corazón

Viajes Al Corazón: Ejercicios Y Meditaciones Para Entrar En El Corazón

Autor: Drunvalo Melchizede , Daniel Mitel

Número de Páginas: 208

* Un mensaje de esperanza y posibilidad para todo aquel que desee experimentar un nuevo enfoque en su vida: un nuevo entendimiento desde el corazón. * Con ejercicios y meditaciones que te mostraran cómo realizar con el espíritu el movimiento para entrar en el corazón. * El maestro autorizado para guiarte al corazón es el espíritu que está detrás de los ojos que leen estas palabras ahora mismo. Tú. Es preciso realizar un desplazamiento para entrar en el espacio sagrado del corazón. Sin él, tu cerebro solo imaginaría estar en ese espacio sagrado, pero no sería verdad. Si nunca lo has hecho antes, te parecerá un tanto extraño, pero acabarás por entenderlo. Trataremos aquí la oración del corazón, compartiremos nuestras experiencias en el corazón y te enseñaremos cómo vivir en el corazón. Una información de suma utilidad para tu propio viaje espiritual. Disfruta mientras lees, practicas y aplicas cada uno de los métodos de este libro y decide cuál es el más apropiado para ti. A continuación, practica sin cesar hasta que recuerdes quién eres realmente. Recuerda, tú y yo somos lo mismo. Yo soy tú y tú eres yo. There is movement associated with entering the ...

Lector, vuelve a casa

Lector, vuelve a casa

Autor: Maryanne Wolf

Número de Páginas: 256

En la última década, la manera en que procesamos el lenguaje escrito ha cambiado de manera radical. Vivimos rodeados de pantallas, en muchos casos nos hemos vuelto adictos a ellas, y eso ha suscitado múltiples preocupaciones acerca de cómo eso está cambiando nuestro cerebro y, sobre todo, el de nuestros hijos. En Lector, vuelve a casa, Maryanne Wolf se sumerge en la investigación científica que aborda la transformación de los cerebros de los niños que aprenden a leer y de los adultos que leemos de una manera diferente. Pero el libro no sólo se basa en la ciencia, sino en la historia, la literatura, la filosofía y la pedagogía. Escrito como si se tratara de cartas dirigidas a nosotros –sus queridos lectores–, Wolf, especialista en lectura y aprendizaje, afronta sus preocupaciones y esperanzas sobre la manera en que nos relacionamos con el lenguaje. Y lo hace asumiendo algo que muchos hemos empezado a advertir: incluso los lectores de toda la vida están cambiando sus hábitos y ven alterada su capacidad de concentración. Provocador e intrigante, Lector, vuelve a casa es una guía que nos ofrece una perspectiva esperanzada, pero no ingenua, del impacto que la...

De Cronos a Kairós (Reflexiones sobre el tiempo)

De Cronos a Kairós (Reflexiones sobre el tiempo)

Autor: José Manuel López Fernández

Número de Páginas: 236

De Cronos a Kairós relata las, no siempre fáciles, relaciones del autor con el tiempo a lo largo de su vida. Desde los años de su primera juventud hasta su jubilación, su trayectoria vital ha estado, en su mayor parte, programada de antemano por azarosas circunstancias, y dominada por Cronos, en un mero suceder de tareas y obligaciones, no del todo deseadas. Tras su jubilación siente que por primera vez tiene que enfrentarse a un tiempo nuevo, susceptible de convertirse en un tiempo de plenitud, creativo y productivo; un tiempo de Kairós. Nos muestra el espinoso tema del tiempo desde distintos ángulos: el psicológico, el filosófico, o el de la ciencia física que llega incluso a dudar de su propia existencia. Las consideraciones sobre el pasado, el presente, el futuro, la percepción del instante, se entremezclan con situaciones vivenciales interconectadas, en las que se alternan las notas de humor y de drama que componen la melodía de la vida.

El despertar de los gigantes

El despertar de los gigantes

Autor: Gerónimo Stilton

Número de Páginas: 328

En tiempos remotos vivían tres oscuros y poderosísimos gigantes: Geofernes, el gigante de la tierra, con cuerpo de roca y lava; Alimante, el gigante del cielo, de ojos cegadores como los relámpagos y alas de nube; y Marnival, el gigante del mar, con cuerpo de agua y manos palmípedas. Estas imponentes criaturas sembraron el terror en todas las tierras hasta que un valiente héroe consiguió derrotarlas y encerrarlas en una prisión secreta. Ahora, sin embargo, alguien trama para despertarlos de su sueño eterno y apoderarse de sus enormes y amenazadores poderes...

Sin imagen

Prácticas Divergentes de Preservación Del Arte de Los Medios

Autor: Vanina Hofman

Número de Páginas: 346

En el marco de los debates sobre memoria y materialidad en la era digital, esta investigación se pregunta por los futuros posibles del arte de los medios, introduciendo la 'ecología de prácticas' como una herramienta de pensamiento a través de la cual reconocer y explicar un terreno de divergencias y pluralidades. Este libro sugiere una apertura en las concepciones sobre la 'preservación del arte', anclándolas en prácticas concretas de mantenimiento, restauración, archivo, transformación y creación. Algunas de estas prácticas - junto con sus posicionamientos y valores- se reconocen más fácilmente, otras menos; sin embargo, es la coexistencia en la diversidad y la dispersión lo que habilita el legado de nuestras producciones culturales. Este trabajo resalta la multiplicidad de saberes, las líneas leves de lo olvidado y las olvidadas, y las tácticas de resistencia contra la desaparición, y piensa la permanencia, el recuerdo y el olvido, desde una óptica del proceso y en tiempo presente. Vanina Hofman (Buenos Aires, 1978). Investigadora y productora cultural orientada al estudio de la preservación y el archivo del arte de los medios, la construcción de historias...

Breve historia de las matemáticas

Breve historia de las matemáticas

Autor: Jacqueline Stedall

Número de Páginas: 176

Uno de los méritos más notables -aunque no el menor- de esta "Breve historia de las matemáticas"- es su original planteamiento. Jacqueline Stedall deja de lado en ella el tradicional criterio cronológico y, habitualmente, eurocéntrico y masculino, para explorar una visión de más inclusiva y compleja de este campo de conocimiento. Así, en su modelo «construido en torno a temas más que a periodos», la autora levanta una obra no por breve poco enjundiosa que incluye una cantidad insospechada de información y en la que logra trazar un relato global en el espacio y en el tiempo de las matemáticas como empresa humana colectiva, con un respeto escrupuloso y raro de ver por las tradiciones no europeas, así como por las mujeres.

Últimos Libros buscados